Merhaba,
ADEDD'e Hoşgeldiniz!

Aile Destek Eğitimleri ve Danışmanları Derneği

ADEDD, ruh, beden ve zihin bütünlüğüne ulaşmak amacıyla, kendini daima geliştirmeye adamış uzmanların, farklı disiplinlerden uygulamaları birleştirerek insan hayatında şifayı, desteği, yaratıcılığı ve yaşam memnuniyetini artırmak hayaliyle 2022’de İstanbul’da kuruldu.

ADEDD, post-modern toplumsal yaşam modelleri sebebi ile öz yapısından ve köklerinden koparılmış günümüz bireyinin; yeni insani değerler, varoluşsal anlamlar ve yeni sosyal bağlar inşa etmesine katkıda bulunmayı hedefleyen sivil bir harekettir.

Doğadan ilham alan, bilgi temelli deneyim ve pratiklerle, değişen toplumsal yaşamın farklılaşan ihtiyaç ve yaralarına uygun hizmet verir. Devamlı gözlem ve geri bildirimi merkeze alan yaklaşımı ile günümüz insanının yaşam yolculuğuna eşlik eder.

info@adedd.org

Hizmet Alanları

Meslek Odaklı Eğitimler

Detaylı İncele

Bireysel Eğitimler

Detaylı İncele

Kurumsal Eğitimler

Detaylı İncele

Etkinlik ve Aktiviteler

Detaylı İncele

Danışmanlık Hizmetleri

Detaylı İncele

Güncel Programlar

Aile Danışmanlarına, farklı yaklaşımlar, deneyimsel alanlar, uygulama ve örnekler sunarak bilgi birikimlerini, alan becerilerini, uygulama ve tekniklerini destekleyerek, danışmanlık becerilerinin kalitesini ve güvenirliliğini artırarak, sağlam terapötik ilişki ve derin iletişim ortamı oluşturmalarını sağlamak ve insani ve mesleki zorluklarını kolaylaştırmak amaçlanır.

Kadınlar kendiliklerindeki dişil öze yaklaşarak, evrensel düzeyde bir şefkat, yaşamı doyasıya hissetme ve yaşama arzusunu kendiliğinden ortaya çıkarır.

Yaratıma katkı olacak kaynağın kendisi olduğunun keşfi başlar. Olay ve olgulardaki öz hissedilir. Anlamla kavram arasındaki köprüleme becerileri zenginleşir.

Ebeveynler, danışmanlar ve öğretmenler için çocuk ve ergenlerin uygun ve ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde; duygularının hissedilmesi, tanınması, tanımlanması, kaynağının keşfedilmesi, iyi eylemlere dönüşmesi alanında tutunabilmek, danışmanlık verecek kişilerin bilinçlendirilmesi ve etkin alan tutuculuğu hedeflenmektedir.

Kendimizi, kendi bedenimizde yeniden yaratırız. Bedenimizde değişmesini istediğimiz her ne varsa, bu sebeple, aynı zamanda ruhsaldır, duygusaldır, zihinseldir. Tüm bunların ifade bulduğu yerdir beden ve en bilge, kutsal olandır.

Beyin, beden ve zihnin bilgi yükleyen, organize eden, güncelleyen ve analiz eden bilgisayarıdır. Fikirleri, anlamları, amaçları ortaya çıkarır.Beyin, bilgisayardaki gereksiz dosya ve uygulamaların kaldırılması gibi yenilenmeli, tazelenmelidir. 

«Kendini bil» söylemi hayatlarımızda, farklı zaman ve durumlarda kendini açık ya da örtülü şekilde hissettirmiş ya da göstermiştir. Nedir kendimiz? 

Kadınların dişil özleri ile teması derin bir iç yolculuğun ilk aşamasıdır. Sesi ve yansımaları fark edilen bu öz, görülmeye ihtiyaç duyar. Görüldükçe kendini açacak, değişimi getirecek ve kendi simyasını yaratacaktır.

Geçmiş, şimdi ve gelecek… Deneyimlediklerimiz, hissettiklerimiz ve hayal ettiklerimiz…Yaşamımızı kendimize inandığımız ve kendi kendimize sağlamasını yaptığımız bir zamanda yolculuk hikayesi. 

Geçmişin keşkeleri, geleceğin belkilerinde dolaşıyor zihinlerimiz. Anı, anın içinde ne olduğunu fark etmeyi ise kayda değer bulmuyoruz. Oysa ki gerçek şu anda!

İçeriklerimiz

İletişim

Aşağıdaki form aracılığıya, soru, yorum ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz.