Danışmanlık Becerileri Artırma Eğitimleri


Aile Danışmanlarına, farklı yaklaşımlar, deneyimsel alanlar, uygulama ve örnekler sunarak bilgi birikimlerini, alan becerilerini, uygulama ve tekniklerini destekleyerek, danışmanlık becerilerinin kalitesini ve güvenirliliğini artırarak, sağlam terapötik ilişki ve derin iletişim ortamı oluşturmalarını sağlamak ve insani ve mesleki zorluklarını kolaylaştırmak amaçlanır.
  • Aile danışmanlığı için temel psikoloji
  • Ailede çocuk ve ergen psikopatolojisi ve aileye etkisi
  • Ailede yetişkin psikopatolojisi ve aileye etkisi
  • Aile, birey ve sistem yaklaşımları (nesne ilişkileri)
  • Aile danışmanlığı kuram ve uygulamaları
  • Ailede ebeveyn ve eşlik müessesesi ve süreçleri
  • Çiftler arasında yaşanan temel sorunlar ve çocuklar/aileye etkileri
  • Aile danışmanlığı süreç yönetimi, anamnez alma ve vaka planlama
  • Aile danışmanlığı uygulama örnekleri ve araçlar
  • Süpervizyon ve vaka sunum