Duygu Deneyimi ve Dışavurum Eğitimleri


Ebeveynler, danışmanlar ve öğretmenler için çocuk ve ergenlerin uygun ve ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde; duygularının hissedilmesi, tanınması, tanımlanması, kaynağının keşfedilmesi, iyi eylemlere dönüşmesi alanında tutunabilmek, danışmanlık verecek kişilerin bilinçlendirilmesi ve etkin alan tutuculuğu hedeflenmektedir.
 • Aile Koçluğu için temel psikoloji
 • Ailede çocuk/ergen psikopatolojisi ve aileye Etkisi
 • Çocuk/ergen için vicdan ve ahlak gelişimi
 • Çocuk/ergen için zihinsel, duygusal, fiziksel sağlamlık ve kişisel becerilerin geliştirilmesi
 • Çocuk ve ergenler için temel beslenme, uyku düzeni, beyin gelişimi ve öğrenmeye etkisi
 • İletişim ve öz ifadenin geliştirilmesi 
 • İletişim engelleri ve aşma metotları
 • Aile okul ve sosyal çevre içinde etkin iletişim geliştirme
 • Çocuk/ergen için çatışma ve stres yönetimi 
 • Aile, okul ve sosyal çevrede zorbalık ve önleme stratejileri
 • Teknoloji, dürtü kontrolü ve bağımlılık ile mücadele