Güncel Programlar

Meslek Odaklı Eğitimler

Close up of young Asian couple on a date in cafe, holding hands on coffee table. Two cups of coffee and smartphone on wooden table. Love and care concept

Aile Danışmanlarına, farklı yaklaşımlar, deneyimsel alanlar, uygulama ve örnekler sunarak bilgi birikimlerini, alan becerilerini, uygulama ve tekniklerini destekleyerek, danışmanlık becerilerinin kalitesini ve güvenirliliğini artırarak, sağlam terapötik ilişki ve derin iletişim ortamı oluşturmalarını sağlamak ve insani ve mesleki zorluklarını kolaylaştırmak amaçlanır.

Ebeveynler, danışmanlar ve öğretmenler için çocuk ve ergenlerin uygun ve ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde; duygularının hissedilmesi, tanınması, tanımlanması, kaynağının keşfedilmesi, iyi eylemlere dönüşmesi alanında tutunabilmek, danışmanlık verecek kişilerin bilinçlendirilmesi ve etkin alan tutuculuğu hedeflenmektedir.

Çocuk ve ergenlerle temas eden öğretmenlerin gözlem ve çıkarımlarını ebeveynlerle iletişim kurarak şekillendirip çözüm önerileri sunması ve aile, çocuk, eğitimciler ve sosyal çevre için daha verimli ilişkisel ve etkin yaratım ortaklığı için yöntem geliştirme uygulamasıdır.

Bireysel Atölyeler

Kadınların dişil özleri ile teması derin bir iç yolculuğun ilk aşamasıdır. Sesi ve yansımaları fark edilen bu öz, görülmeye ihtiyaç duyar. Görüldükçe kendini açacak, değişimi getirecek ve kendi simyasını yaratacaktır. 

Geçmişin keşkeleri, geleceğin belkilerinde dolaşıyor zihinlerimiz. Anı, anın içinde ne olduğunu fark etmeyi ise kayda değer bulmuyoruz. Oysa ki gerçek şu anda!

Geçmiş, şimdi ve gelecek… Deneyimlediklerimiz, hissettiklerimiz ve hayal ettiklerimiz…Yaşamımız kendi kendimizi inandırdığımız ve kendi kendimize sağlamasını yaptığımız bir zamanda yolculuk hikayesi. Karmaşık kavram, anı ve duyguların ifade edilmesi ile ise bu yolculuk bir yön buluyor. 

Bireysel Online Eğitimler

Kendimizi, kendi bedenimizde yeniden yaratırız. Bedenimizde değişmesini istediğimiz her ne varsa, bu sebeple, aynı zamanda ruhsaldır, duygusaldır, zihinseldir. Tüm bunların ifade bulduğu yerdir beden ve en bilge, kutsal olandır. Beden her şeyin bilgisini taşır, derin bir hafızası vardır.

«Kendini bil» söylemi hayatlarımızda, farklı zaman ve durumlarda kendini açık ya da örtülü şekilde hissettirmiş ya da göstermiştir. Nedir kendimiz? Yaşananlar, öğrenilenler, kabul edilenler ve arzu edilenlerin oluşturduğu kompleks bir yapı mı? Yoksa otantik var oluşunu sahiplenen, anda ve farkında olan öz benliğimiz mi?

Beyin, bilgisayardaki gereksiz dosya ve uygulamaların kaldırılması gibi yenilenmeli, tazelenmelidir. Yeni örüntüler oluşmalı ve böylece ruh, beden, zihin bütünlüğünde eşit bir yoldaş haline gelebilmelidir. 

Bu derin meditasyonlar içeren program ile beyni yeniden programlamayı ve bir ve bütün insan olma yolunda eşlik etmesini hedefliyoruz.