İş Yaşamında Kendini Gerçekleştirİş dünyasının doğası ve anlamı yoğun bir evrim sürecinden geçiyor, artık bireylerden ayrı nitelendirilmiyor. Bir kişinin işi artık bireyin bir yansıması olarak görülüyor. 

Kendi benliğimizi iş yaşamımıza bütünüyle getirirsek, işimizi dönüştürebiliriz. Böylece işimiz de bizi istediğimiz yönde desteklemeye başlayabilir. Bu eğitimde dürüstlük, iş birliği, güvenilirlik, saygı, adalet ve çaba gibi değerler üzerinde çalışıp, katılımcıların kendilerini daha iyi tanımaları ve yaratıcılıklarının beslenmeleri için uygulamalar yapıyoruz. 

Program ile, kişilerin potansiyellerini işlerine dahil etmeyi ve böylece işin kendisini boş bir kurumsal kabuktan canlı bir varlığa dönüştürmeyi amaçlıyoruz. İş kalitesinin, bağlılığın ve keyfin artırılması bireylerin kendi üzerinde çalışmalarının bir meyvesi olacaktır. Kendini gerçekleştirme yolculuğunda temel adımlar atmaya cesaret eden liderleri bekliyoruz!

 

  • Modüller birbirini tamamlayan içeriklerden oluşmaktadır ancak tekil olarak da alınabilmektedir. Her bir modülün süresi 1 gündür. 3 modül arka arkaya 3 gün ya da aralıklarla alınabilir.
  • Buluşma fiziksel ya da online olarak gerçekleştirilebilir.
  • Katılımcıların öğrenimlerini destekleyecek, tercihe bağlı, kendi kendine uygulanabilecek ev çalışmaları olacaktır. Tamamlayıcı dokümanlar (görsel materyaller, kitaplar, makaleler, müzikler, videolar) katılımcılarla paylaşılacaktır.

Modül 1

Öz farkındalığını geliştir

 – İç benliğimizin ve başkaları üzerindeki etkilerimizin farkına varılması

 – Hissetme, düşünme kalıplarımızın değerlendirilmesi

 – Yaşam gücümüzün ve zihin-beden bağlantısının artırılması

Modül 2

En yüksek potansiyelini ortaya çıkar.

 – Yaşam arzumuzun ve amaçlarımızın sahiplenilmesi

 – En yüksek potansiyelimiz ile bağlantıya geçilmesi

 – Kendimize özgü vizyonun geliştirilmesi

Modül 3

Liderliğini güçlendir

 – Her anda daha mevcut olma yetkinliğinin kazanılması

 – Empati ve şefkat geliştirilmesi

 – Özgüven ile liderlik duruşunun yanı sıra ifade yeteneklerinin de sağlamlaştırılması

İletişim

Aşağıdaki form aracılığıya, soru, yorum ve önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz.