Öğretmenler için Aile Koçluk Eğitimleri

 


Çocuk ve ergenlerle temas eden öğretmenlerin gözlem ve çıkarımlarını ebeveynlerle iletişim kurarak şekillendirip çözüm önerileri sunması ve aile, çocuk, eğitimciler ve sosyal çevre için daha verimli ilişkisel ve etkin yaratım ortaklığı için yöntem geliştirme uygulamasıdır.

 

 

 • Aile koçluğu için temel psikoloji
 • Ailede çocuk ve ergen psikopatolojisi ve aileye etkisi
 • Çocuk/ergen için vicdan ve ahlak gelişimi
 • Çocuk/ergen için zihinsel, duygusal, fiziksel sağlamlık ve kişisel becerilerin geliştirilmesi
 • Çocuk/ergen için temel beslenme, uyku düzeni, beyin gelişimi ve öğrenmeye etkisi
 • İletişim ve öz ifadenin geliştirilmesi
 • İletişim engelleri ve aşma yöntemleri
 • Aile, okul ve sosyal çevre içinde etkin iletişim geliştirme
 • Çocuk/ergen için çatışma ve stres yönetimi
 • Aile, okul ve sosyal çevrede zorbalık, akran zorbalığı ve önleme stratejileri
 • Çocuk/ergen için teknolojiyle sağlıklı temas ve teknoloji bağımlılığı
 • Siber zorbalıkla baş etme yolları
 • Dürtü kontrolü ve bağımlılıkla mücadele